Privacybeleid

 

Ingangsdatum: 23 april 2020

Borint.nl BV (“ons”, “wij” of “onze”) beheert de website van www.borint.nl (hierna de “Service” genoemd).

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonlijke gegevens wanneer u onze Service gebruikt en de keuzes die u aan die gegevens hebt gekoppeld.

We gebruiken uw gegevens om de Service te leveren en te verbeteren. Door de Service te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders bepaald in dit privacybeleid, hebben de termen die in dit privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze algemene voorwaarden, toegankelijk via www.borint.nl

Definities

 • Onderhoud

Service is de website www.borint.nl, beheerd door Borint.nl BV

 • Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over een levend individu die kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van die gegevens (of van die en andere informatie die in ons bezit is of waarschijnlijk in ons bezit zal komen).

 • Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Service of uit de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

 • Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die zijn opgeslagen op uw apparaat (computer of mobiel apparaat).

 • Gegevensbeheerder

Verwerkingsverantwoordelijke betekent de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen of samen of gemeenschappelijk met andere personen) bepaalt voor welke doeleinden en op welke manier persoonlijke informatie wordt of zal worden verwerkt.

Voor het doel van dit privacybeleid zijn wij een gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens.

 • Gegevensverwerkers (of serviceproviders)

Gegevensverwerker (of serviceprovider) betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens de gegevensbeheerder verwerkt.

We kunnen de diensten van verschillende serviceproviders gebruiken om uw gegevens effectiever te verwerken.

 • Betrokkene (of gebruiker)

De betrokkene is elke levende persoon die onze service gebruikt en is het onderwerp van persoonlijke gegevens.

Verzameling en gebruik van informatie

We verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze service aan u te leveren en te verbeteren.

Soorten verzamelde gegevens
Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze Service kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren (“Persoonlijke gegevens”). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Cookies en gebruiksgegevens

We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u interessant kan zijn. U kunt ervoor kiezen om geen of al deze berichten van ons te ontvangen door de afmeldlink of de instructies in elke e-mail die we sturen te volgen.

Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen over hoe de Service wordt geopend en gebruikt (“Gebruiksgegevens”). Deze gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres van uw computer (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina’s van onze service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina’s is doorgebracht, uniek apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

Tracking- en cookiegegevens

We gebruiken cookies en vergelijkbare volgtechnologieën om de activiteit op onze Service bij te houden en we houden bepaalde informatie bij.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die mogelijk een anonieme unieke identificatie bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen. Andere trackingtechnologieën worden ook gebruikt, zoals bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze service te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u sommige delen van onze service mogelijk niet gebruiken.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

 • Sessiecookies. We gebruiken sessiecookies om onze service te gebruiken.
 • Voorkeurscookies. We gebruiken voorkeurscookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
 • Beveiligingscookies. We gebruiken veiligheidscookies voor veiligheidsdoeleinden.
Gebruik van gegevens

Borint.nl BV gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om onze service te verlenen en te onderhouden
 • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze Service
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Service wanneer u daarvoor kiest
 • Om klantenondersteuning te bieden
 • Om analyse of waardevolle informatie te verzamelen, zodat we onze service kunnen verbeteren
 • Om het gebruik van onze Service te controleren
 • Om technische problemen op te sporen, te voorkomen en aan te pakken
 • Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden die vergelijkbaar zijn met die u al hebt gekocht of waarnaar u hebt geïnformeerd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen

Rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonsgegevens onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Als u uit de Europese Economische Ruimte (EER) komt, is de wettelijke basis van Borint.nl BV voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie die in dit privacybeleid wordt beschreven, afhankelijk van de persoonlijke gegevens die we verzamelen en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

Borint.nl BV kan uw persoonsgegevens verwerken omdat:

 • We moeten een contract met u sluiten
 • U heeft ons hiervoor toestemming gegeven
 • De verwerking is in ons legitieme belang en wordt niet ondermijnd door uw rechten
 • Voor betalingsverwerkingsdoeleinden
 • Om te voldoen aan de wet

Bewaring van gegevens

Borint.nl BV bewaart uw Persoonsgegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid. We zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetten), geschillen op te lossen en onze juridische overeenkomsten en ons beleid af te dwingen.

Borint.nl BV bewaart tevens Gebruiksgegevens voor interne analyse doeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze Service te verbeteren, of we zijn wettelijk verplicht om deze gegevens voor langere periodes te bewaren.

Overdracht van gegevens

Uw informatie, inclusief persoonlijke gegevens, kan worden overgedragen aan – en onderhouden op – computers buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsregio waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die van uw jurisdictie.

Als u zich buiten de Verenigde Staten bevindt en ervoor kiest om informatie aan ons te verstrekken, houd er dan rekening mee dat we de gegevens, inclusief persoonsgegevens, naar de Verenigde Staten overdragen en daar verwerken.

Uw instemming met dit privacybeleid gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie geeft aan dat u akkoord gaat met die overdracht.

Borint.nl BV zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat er geen overdracht van uw persoonlijke gegevens zal plaatsvinden naar een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn, waaronder de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van gegevens

Zakelijke transactie

Als Borint.nl BV betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen. We zullen dit melden voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en onderhevig zijn aan een ander privacybeleid.

Openbaarmaking voor wetshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan Borint.nl BV worden verplicht om uw Persoonsgegevens openbaar te maken als dit wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

Wettelijke vereisten

Borint.nl BV kan uw Persoonsgegevens te goeder trouw bekendmaken dat dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Ter bescherming en verdediging van de rechten of eigendommen van Borint.nl BV
 • Om mogelijke misstanden in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen
 • Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van gegevens

De beveiliging van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

We ondersteunen Do Not Track (“DNT”) niet. Do Not Track is een voorkeur die u in uw webbrowser kunt instellen om websites te informeren dat u niet wilt worden gevolgd.

U kunt Do Not Track in- of uitschakelen door naar de pagina Voorkeuren of Instellingen van uw webbrowser te gaan.

Uw gegevensbeschermingsrechten onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), heeft u bepaalde gegevensbeschermingsrechten. Borint.nl BV streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen het gebruik van uw Persoonsgegevens te corrigeren, wijzigen, verwijderen of beperken.

Neem contact met ons op als u op de hoogte wilt worden gehouden van welke persoonsgegevens we over u bewaren en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd.

In bepaalde omstandigheden beschikt u over de volgende gegevensbeschermingsrechten:

 • Het recht op toegang, update of verwijdering van de informatie die we over u hebben. Wanneer dit mogelijk is gemaakt, kunt u rechtstreeks toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens, deze bijwerken of vragen om ze te verwijderen in uw accountinstellingen. Als u deze acties niet zelf kunt uitvoeren, neem dan contact met ons op om u te helpen.
 • Het recht op rectificatie. U hebt het recht om uw informatie te laten corrigeren als die informatie onjuist of onvolledig is.
 • Het recht om bezwaar te maken. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Het recht op beperking. U hebt het recht om te verzoeken dat we de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken.
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U heeft het recht om een ​​kopie van de informatie die we over u hebben in een gestructureerd, machineleesbaar en algemeen gebruikt formaat te ontvangen.
 • Het recht om toestemming in te trekken. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken wanneer Borint.nl BV op uw toestemming heeft vertrouwd om uw persoonsgegevens te verwerken.

Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren.

U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).

Dienstverleners

We kunnen externe bedrijven en individuen inschakelen om onze service te vergemakkelijken (“serviceproviders”), de service namens ons te leveren, servicegerelateerde services uit te voeren of ons te helpen analyseren hoe onze service wordt gebruikt.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of voor enig ander doel te gebruiken.

Analytics

We kunnen externe serviceproviders gebruiken om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren.

 • Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google en die websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Service te volgen en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren.

U kunt ervoor kiezen om uw activiteit op de Service niet beschikbaar te maken voor Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser-add-on te installeren. De add-on voorkomt dat Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over bezoekactiviteit.

Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Google naar de webpagina Privacy en voorwaarden van Google: https: //policies.google.com/privacy? Hl = en

Betalingen

We kunnen betaalde producten en / of diensten leveren binnen de Service. In dat geval gebruiken we diensten van derden voor betalingsverwerking (bijv. Betalingsverwerkers).

We zullen uw betaalkaartgegevens niet opslaan of verzamelen. Die informatie wordt rechtstreeks verstrekt aan onze externe betalingsverwerkers van wie het gebruik van uw persoonlijke informatie wordt beheerst door hun privacybeleid. Deze betalingsverwerkers houden zich aan de standaarden van PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, MasterCard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten zorgen voor een veilige verwerking van betalingsgegevens.

De betalingsverwerkers waarmee we samenwerken zijn:

• mollie

Hun privacybeleid kan worden bekeken op https://www.mollie.com/nl/privacy

Links naar andere sites

Onze service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorverwezen naar de site van die derde partij. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen.

We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Privacy van kinderen

Onze service richt zich tot niemand onder de 18 jaar (“kinderen”).

We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand onder de 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van ouderlijke toestemming, nemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We zullen u op de hoogte stellen via e-mail en / of een prominente vermelding op onze Service, voordat de wijziging van kracht wordt en de “ingangsdatum” bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op: