Online training

Wizer, een opkomend bedrijf uit de Verenigde Staten, heeft een online trainingsprogramma ontwikkeld met als doel Security Awareness uit te dragen voor een zo breed mogelijk publiek.

Dit is programma bestaat uit een groot aantal video’s over de meest actuele onderwerpen op het gebied van informatie beveiliging en recente cyberdreigingen. De video’s zijn zeer toegankelijk en bieden gaandeweg inzicht aan wat een Internet gebruiker zelf kan doen om risico’s te beperken.

Naast video’s zijn er quizes, phishing simulaties en zelfs educatie in een game gegoten. De voortgang kan worden bewaakt middels een admin console, zodat u ziet hoever uw medewerkers zijn in het programma.
Mochten er onderwerpen zijn die extra aandacht behoeven, dan kan Borint.nl training op locatie verzorgen. Wij doen dat onder de naam BewustSecure.

Kijk eens rond op de Wizer paginas van BewustSecure.