DISCLAIMER

Hoewel bij het bouwen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat er altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. Borint.nl kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op de Borint.nl website.

© Copyright Borint.nl. Alle rechten voorbehouden. Niets uit de tekst of vormgeving van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Borint.nl worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan legal-at-borint.nl. Bepaalde verwijzingen in deze website voeren misschien naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover Borint.nl geen controle heeft. Borint.nl draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die websites.